Tủ ấm 2000 lít

Tủ ấm 2000 lít

Chi tiết
Tủ ấm 1000 lít

Tủ ấm Dung tích 1000 lít - Dải nhiệt độ hoạt động rộng: 30C - 70C (Bước đặt 0,10C). - Điều khiển: Bộ vi xử lý P.I.D. - Ứng dụng giữ ấm vi sinh

Chi tiết
Tủ ấm vi sinh 20 lít

Tủ ấm loại nhỏ, tủ ấm 20 lít được dùng trong phòng thí nghiệm, phòng nuôi cấy vi sinh, dùng để tạo môi trường nuôi cấy phòng thí nghiệm, hoặc

Chi tiết
Tủ ấm 200 lít

Tủ  ấm 200 lít

Chi tiết
Tủ ấm 160 lít

Tủ ấm vi sinh 160 lít

Chi tiết
Tủ ấm 80 lít

Tủ giữ ấm 80 lít

Chi tiết
12