Tủ hút khí độc

Tủ hút khí đôc dùng trong viêc xét nghiệm với các bệnh phẩm chống sự lây nhiễm đối với nhân viên xét nghiệm, bảo vệ môi trường khỏi các chất

Chi tiết
Tủ cấy vi sinh

Tủ cấy vi sinh dùng trong khi cần thao tác trong môi trường vô trùng trước khi đem nuôi cấy Tủ cấy vi sinh đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008

Chi tiết
Máy gây mê kèm thở

Máy gây mê kèm thở Hãng sản xuất : ACOMA Nước sản xuất : Nhật Bản

Chi tiết
Máy thở xuất sứ Nhật Bản

Máy thở ( loại dùng được trên xe cứu thương) Hãng sản xuất : ACOMA Nước sản xuất : Nhật Bản

Chi tiết
Đèn tiểu phẫu ánh sáng lạnh

Đèn tiểu phẫu ánh sáng lạnh Hãng sản xuất : BISTOS Nước sản xuất : Hàn Quốc

Chi tiết
Đèn điều trị vàng da

Đèn điều trị vàng da Hãng sản xuất : BISTOS Nước sản xuất : Hàn Quốc

Chi tiết
12