Tủ sấy dược liệu 2000 lít

Tủ sấy dược liệu 2000 lít

Chi tiết
Tủ sấy dược liệu 1000 lít

Tủ sấy dược liệu 1000 lít là loại tủ sấy dược liệu cưỡng bức, dòng khí được điều chỉnh liên tục.

Chi tiết
Tủ sấy dược liệu 420 lít

Tủ sấy dược liệu 420 lít

Chi tiết
Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng 200 lít

Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng 200 lít là loại tủ sấy dụng cụ có chức năng điều khiển hẹn giờ làm việc, hẹn thời gian tiệt trùng.

Chi tiết
Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng 160 lít

Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng 160 lít là thiết bị tủ sấy dụng cụ có mức dải nhiệt độ hoạt động rộng: 30 độ C - 300 độ C

Chi tiết
Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng 80 lít

Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng 80 lít là tủ sấy dụng cụ có mức dải nhiệt độ hoạt động rộng: 30 độ C - 300 độ C

Chi tiết
12