Tủ ấm vi sinh 20 lít

Tủ ấm loại nhỏ, tủ ấm 20 lít được dùng trong phòng thí nghiệm, phòng nuôi cấy vi sinh, dùng để tạo môi trường nuôi cấy phòng thí nghiệm, hoặc

Chi tiết
Tủ ấm 32 lít

Tủ ấm vi sinh 32 lít

Chi tiết
Tủ ấm 53 lít

Tủ ấm dùng trong phòng thí nghiệm, phòng nuôi cấy vi sinh, dùng để tạo môi trường nuôi cấy phòng thí nghiệm, hoặc dùng để giữ ấm sản phẩm

Chi tiết