Tủ sấy dược liệu 2000 lít

Tủ sấy dược liệu 2000 lít

Chi tiết
Tủ sấy dược liệu 1000 lít

Tủ sấy dược liệu 1000 lít là loại tủ sấy dược liệu cưỡng bức, dòng khí được điều chỉnh liên tục.

Chi tiết
Tủ sấy dược liệu 420 lít

Tủ sấy dược liệu 420 lít

Chi tiết
Tủ sấy dược liệu

Tủ sấy dược liệu dung tích 1000,2000 lít trở lên. Ứng dụng sấy thuốc, bột, dược liệu...các vật dụng theo chế độ cài đặt Sản phẩm đạt chứng

Chi tiết