Tủ ấm 2000 lít

Tủ ấm 2000 lít

Chi tiết
Tủ ấm 1000 lít

Tủ ấm Dung tích 1000 lít - Dải nhiệt độ hoạt động rộng: 30C - 70C (Bước đặt 0,10C). - Điều khiển: Bộ vi xử lý P.I.D. - Ứng dụng giữ ấm vi sinh

Chi tiết
Tủ ấm 420 lít

Tủ ấm dung tích lớn:  - Dung tích 420 lít - Dải nhiệt độ hoạt động rộng: 200C - 700C (Bước đặt 0,10C). - Điều khiển: Bộ vi xử lý P.I.D. -

Chi tiết