Nồi hấp tiệt trùng 2000 lít

Nồi hấp tiệt trùng 2000 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 1000 lít

Nồi hấp tiệt trùng 1000 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 500 lít

Nồi hấp tiệt trùng 500 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 300 lít

Nồi hấp tiệt trùng cửa ngang 300 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 200 lít

Nồi hấp tiệt trùng cửa ngang 200 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng trung tâm

Nồi hấp triệt trùng trung tâm các loại dung tích lớn, ứng dụng hấp sấy khô thiết bị y tế, các loại đồ dùng sản phẩm trong các ngành công nghiệp. Sản

Chi tiết