Thùng rác composit

Thùng đựng rác composit chống cháy, chống ăn mòn, được sử dụng trong các bệnh viện, bệnh xá dùng để chứa rác thải

Chi tiết
Thùng đựng rác bằng Inox

Thùng đựng rác được làm hoàn toàn bằng Inox, sử dụng trong các bệnh viện, bệnh xá để đựng rác thải, dễ dàng vệ sinh, di chuyển

Chi tiết
Cọc truyền dịch Inox

Cọc truyền dịch Inox được làm hoàn toàn bằng Inox trừ bánh xe, được sử dụng trong các bệnh viện, bệnh xá dùng để truyền dịch cho bênh nhân

Chi tiết
Bậc lên xuống Inox

Bậc lên xuống Inox được làm bằng Inox hoàn toàn được sử dụng để bệnh nhân đứng lên bàn khám phụ khoa hoặc bàn sinh

Chi tiết
Đèn đọc phim X-Quang

Đèn đọc phim X-Quang  loại 1 phim hay 2 phim

Chi tiết