Máy sắc thuốc tự động đóng gói 3 nồi

Máy sắc thuốc tự động đóng gói 3 nồi Hãng sản xuất : DAPENG Nước sản xuất : Trung Quốc

Chi tiết
Máy sắc thuốc tự động đóng gói 2 nồi

Máy sắc thuốc tự động đóng gói 2 nồi Hãng sản xuất : DAPENG Nước sản xuất : Trung Quốc

Chi tiết
Máy sắc thuốc tự động đóng gói 1 nồi

Máy sắc thuốc tự động đóng gói 1 nồi Hãng sản xuất : DAPENG Nước sản xuất : Trung Quốc

Chi tiết
Máy sắc thuốc nhiều nồi

Máy sắc thuốc bắc, thuốc đông y có thể sắc 1 lần được 12, 16, 24 thang thuốc giảm thời gian và công sức trong quá trình sắc thuốc cho bệnh

Chi tiết